نوار عصب و عضله

تست نوار عصب و عضله یا الکترومیوگرافی، برای سنجش سلامت و عملکرد عصب و عضله انجام می‌شود. این تست با قرار دادن الکترود روی عضله یا ناحیه مورد نظر آغاز می‌شود تا فعالیت‌های الکتریکی عضله درگیر، ثبت شود.

زمانی که عصب به درستی کار نمی‌کند و وظایف خود را انجام نمی‌دهد، انتقال پیام دچار اختلال می‌شود، در این زمان از روش تشخیصی الکترود جهت تست عصب و عضله استفاده می شود و در آن شدت، سرعت و دیگر خصوصیات جریان الکتریکی که در عصب شما جریان دارد، ثبت می‌شود.

به طور کلی توسط نوار عضله می‌توان جهت تشخیص موارد زیر استفاده نمود

  • خارش، بی حسی یا ضعف عضلانی
  • درد یا گرفتگی عضلانی
  • فلج
  • انقباض غیر ارادی عضلانی که اصطلاحا با ” تیک” می‌شناسیم.
  • اختلالات عضلانی
  • اختلالات مربوط به ناتوانی نورون‌های عصبی در ارسال سیگنال‌های الکتریکی به اندام مورد نظر
  • رادیکولوپاتی
  • اختلالات مربوط به اعصاب محیطی مثل سندروم تونل کارپال
  • اختلالات مربوط به سیستم عصبی مثل ای ال اس

چگونگی انجام نوار عصب و عضله یا EMG-NCV

از فرد خواسته می شود روی تخت معاینه دراز بکشد یا روی صندلی معاینه بنشیند. ممکن است پزشک از فرد بخواهد در طول فرآیند، در موقعیت های مختلف قرار بگیرد.

تست EMG، دو جزء دارد: .

بررسی هدایت عصبی، بخش اول فرآیند است.

این بخش شامل قرار دادن حسگرهای کوچکی به نام الکترودهای سطحی روی پوست برای ارزیابی توانایی نورون های حرکتی در ارسال سیگنال های الکتریکی است.

ابتدا بررسی هدایت عصبی انجام می شود. طی این بخش از فرآیند، پزشک، الکترودهایی را در سطح پوست، معمولا ناحیه ای که دارای علائم است، قرار می دهد.

این الکترودها کیفیت ارتباط نورون های حرکتی با عضلات را ارزیابی می کند. زمانی که تست، تکمیل شد، الکترودها از پوست جدا می شوند.

پس از بررسی هدایت عصبی، پزشک، EMG سوزنی را اجرا خواهد کرد.

بررسی هدایت عصبی و EMG سوزنی

بخش دوم EMG نیز از حسگرهایی برای ارزیابی سیگنال های الکتریکی استفاده می کند.

حسگرها، الکترودهای سوزنی نامیده می شوند و مستقیما درون بافت عضلانی قرار می گیرند تا فعالیت عضلانی را در زمان استراحت و انقباض، ارزیابی کند.

ابتدا ناحیه درگیر را با یک ماده ضد عفونی تمیز خواهد کرد. سپس، از یک سوزن برای نصب الکترودها در بافت عضلانی استفاده خواهد کرد. ممکن است فرد در زمان نصب سوزن، کمی احساس ناراحتی یا درد کند.

الکترودهای سوزنی، فعالیت الکتریکی عضلات را در زمان انقباض و استراحت، ارزیابی خواهد کرد. این الکترودها پس از اتمام تست، برداشته خواهد شد.

در طول هر دو بخش فرآیند EMG، الکترودها سیگنال های الکتریکی را به عصب ها می رساند.

یک کامپیوتر، این سیگنال ها را به نمودار یا مقادیر عددی ترجمه خواهد کرد که می تواند توسط پزشک تفسیر شود. کل فرآیند 30 تا 60 دقیقه زمان می برد.